РОМАН СЕОБЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
seobecover.jpgCrnjanski.jpg
Овде ћете добити упутства за анализу и интепретацију романа ''Сеобе'' Милоша Црњанског.
Добићете истраживачке задатке, упутство за прављење презентације, за групни рад као и простор за дискусију и самооцењивање и међусобно оцењивање. Овде можете поставити и своје радове.


корисни линкови:

БИОГРАФИЈА
ИНСЕРТИ ИЗ ФИЛМА СЕОБЕ
песме Милоша Црњанског
Милош Црњански рецитује своју песму